Năm học 2015 - 2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; năm diễn ra các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đối với Trường Đại học Vinh, đây là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI và chương trình công tác của nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chương trình hành động của Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Vinh trở thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN).

            Đối với Công đoàn bộ phận khoa Xây dựng, được sự chỉ đạo của Đảng bộ bộ phận, Ban chủ nhiệm khoa, Công đoàn Trường Đại học Vinh, Công đoàn BP khoa Xây dựng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong trường đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

                Những thành tích nổi bật trong hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016:

           - Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức thành công hội nghị công chức, viên chức năm học 2015 - 2016.

            - Phát động phong trào và tổ chức thường xuyên các hoạt động dự giờ thăm lớp, semina khoa học tại các bộ môn, trọng tâm là tháng Rèn nghề.

            - Phối hợp với Ban chủ nhiệm khoa kiểm tra việc thực hiện nề nếp dạy, học và làm việc, vận động đoàn viên thực hiện có hiệu quả nếp sống văn hoá trong đơn vị.

            - Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; Giải thể dục thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3;

- Tham gia tích cực các phong trào do Công đoàn Trường tổ chức như cuộc thi tìm hiểu pháp luật,

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015 - 2016, triển khai chương trình hoạt động năm học 2016 – 2017, Công đoàn Trường đã tổ chức trang trọng lễ trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường. Với thành tích đã đạt được, tập thể Công đoàn bộ phân khoa Xây dựng và 03 đoàn viên được tặng giấy khen của Công đoàn cơ sở, 01 đoàn viên được tặng bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.